... چمدان دست تو و ترس به چشمان من است 

  این غم انگیز ترین حالت غمگین شدن است 

قبل رفتن دو سه خط فحش بده داد بکش

هی تکانم بده نفرین کن و فریاد بکش

قبل رفتن بگذار از ته دل آه شوم

طوری از ریشه بکش اره که کوتاه شوم

مثل سیگار خطر ناک ترین دودم باش 

هر چه با من همه کردند از آن بدتر کن

مثل سیگار تمامم کن و ترکم کن باز ...حتما گوش کنید این دکلمه را از علیرضا آذر ... 

آنقدر دلگیر است که نفس هایت سنگین میشوند و آنقدر عمیق که بارها و بارها گوش میکنی و بار ها و بار ها عمیق بودنش را درک میکنی ...

گاهی از شعری، از دکلمه ای، از چند خط نانوشته ای خوشت می آید و دوست داری منتشرش کنی ... 

و امان از این گاهی ها ...پ.ن : مچکرم از " امید می نویسد" که اجازه دادند پست شان را در وب خود منتشر کنم ...

در آخر.ن: کامنت های دو پست آخر آنقدر خوب بودند که یک بار دیگر داشتن دوستان مجازی خوب در من جان گرفت ...

 فعلا وقتی برای تایید ندارم اما به زودی  ...