بلند بلند حرف میزد عصن یه وضعی بودا که نگوووووو ...

میگفت دخترای امروزی هیچ کدومشون حیا ندارن، همشون مانتویی، صورتاشون همچین رنگ و لعاب داره که آدم خیابون رو با مجلس عروسی اشتباه میگیره، لباساشون همچین تنگ و کوتاهه که آدم فکر میکنه با لباس خونه اومدن بیرون و ...
داشتم به حرفاش میکردم  چقدر این حرفا میتونن درست باشن ... واقعا همه ی دخترای این دوره زمونه عفت وحیا سرشون نمیشه ؟؟؟همه ی عفت دخترا به حجاب ظاهریشونه؟؟؟ چنین میفرمود که پسرای امروزی ریش ندارن مرد نیستن و کلی چرت و پرت  که حوصلم نمیکشه بنویسم ... اونقدر حرف زد کم مونده بود پاشم یه صلوات بلند بفرستم تا حضرت از منبر بیان پایین والله مخ همه رو متلاشی کرد ... درسته قبول دارم یه سری از دخترا حجاب ظاهری رو رعایت نمیکنن اما جمع بستن همه اشتباهه. یه طوری حرف میزد و اسلام اسلام راه مینداخت کم مونده بود پاشم بگم دِ آخه لامصب اینطوری که تو داری حرف میزنی به قول خودت گمراهان که هیچ اونایی که دارن حجاب ظاهریشون رو رعایت میکنن هم از همه چی زده میشن ... اون چشات که دختر و زن مردم رو دید میزنه هم بایدعفت داشته باشن، عصن یه چیزی گفت من اولش نگرفتم دیدم ملت سرخ و سفید شدن از خانوم بغل دستیم که پرسیدم و بنده خدا با کلی تته پته توضیح داد از خجالت داشتم بخار میشدم زبون آدمیزاد هم باید عفت داشته باشه ... به توبره بست پسرا رو که ریش ندارن پس مرد نیستن خب آخه تو که از کل صورتت یه دماغ نامشخص و دوتا چشم چرخون و اسکن داری مثلا احساس مرد بودن میکنی؟؟؟ عصن چه ربطی داره خب ریش داشتن= مرد بودن؟؟؟ یه جوریم نشسته بود که آدم از خجالت نمیتونست سرشو بلند کنه! آدم تو خونه ی خاله هم غلط کنه اونجوری بشینه والله ... 

+یادمه بابام همیشه میگفت دختر نباید موهاشو رو بذاره بیرون و گناهه و دلیلای مختلفی رو هم میاورد که اون موقع واسم قابل قبول بودن بعدنا همش فکر میکردم که حجابم رو باید به خاطر آبروی مامان و بابام که تقربیا همه میشناسنشون حفظ کنم اما یادمه یه بار که رفته بودم بیرون چنتا پسر به یه دختر که موهاش بیرون بود و اوضاع لباسش هم زیاد خوب نبود همچین نگاه میکردن که بهم حالت تهوع و انزجار دست میداد بعد از اون فهمیدم من نه به خاطر چیزایی که تو بچگی بهم یاد دادن، نه بخاطر پدر و مادرم، نه به خاطر خدا و نه بخاطر دوری از نگاه های فرصت طلبانه ی دیگران بلکه فقط و فقط بخاطر خودم رعایتش کنم و...
با بقیه کاری ندارم اما من حجابم رو دوست دارم و واسش ارزش قائلم و به هیچکی هم اجازه نمیدم حرمتش رو بشکنه ... نظرات و تفکر همه با هم فرق دارن پس بهتره به توپره نبندیم کسایی رو که موهاشون بیرونه و اونا رو متنفر نکنیم از همه چی ... ما که خبر نداریم تو دلشون چه خبره شاید اونقدرکه اونا خدا رو قبول دارن ما قبول نداریم ...

 

نا امیدم مکن از سابقه ی لطف ازل

تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت؟


                                                                                                حافظ