یه وقتایی مجبوری که نباشی...
همه چی مخفی میشن که ثابت کنن نیستی...
که تو این نبودنت به خیلی چیزا فکر کنی...
این شاید پایان نباشه...
مدت هاست که میخام در اینجا رو ببندم اما دلم نمیاد...
مدتی نیستم... یعنی نیستم که پست بذارم همین...