رفتن دم خونه اوشون اینارو زدن و به مامانش گفتن شنیدیم دختر مجرد دارین بگین بیاد دم در ببینیمش!!!

1- اوشون نرفته دم در تا ببیننش :/

2- اوشون الان کارد بزنی خونش در نمیاد ...

3- به اوشون میگم احتمالا خواستن بی آرایش ببیننت دیی:

گفت: والا این ساعتی اومدن احتمالا خواستن صورت نشسته هم ببیننم خخخخ ...

4- اوشون رو یکمکی دست انداختم و خندیدم اوشون هم چنان زد که خنده جای خودشو به گریه و ناله داد !!! دستش سنگیه انگار :/

5- این مدل خواستگاری و دختر دیدن مد نشه صلوات دیی:

6- قدیما ما که یادمون نمیاد نمیدونم شما هم یادتون میاد یا نه اما دخترا رو تو مهمونی و عروسی و دورهمی های زنونه میدیدن و می پسندیدن خخخ ... بعد تر از قدیما که ما دیدیم البته زیادم ندیدیم پسرا خودشون چشم میگردوندن و یه دختر خوب همون دور و ورا پیدا میکردن :/

7- سوالیجات :

وجدانا آخه این کارا یعنی چی ؟! 

آیا به شعور اون خانواده توهین نمیشه ؟؟!!

آیا سرکاری بوده ؟؟؟!!!

آیا خودشون یکمی به کاری که کردن فکر فکر نمودن ؟؟؟؟!!!!

واقعن دیگه نمیدونم چی بگم :/