نمیدونم چم شده همش دلم میخواد  پاشم یه حرکت کاملا هنری و اینجور چیزا بزنم که تا حالا از من دیده نشده فقط از خدا میخوام که هر چه زود تر این مشکل حل بشه چون دیگه واقعن نمیدونم با این همه هنر و استعداد در حال جوش و خروش چه کنم دییی:

اولین حرکت نادر! درست کردن موهای خواهر زادم بود ... خدایی عجب چیز عجیبی در اومده بود ... عصلن اونجا فهمیدم یه استعدادی دارما اما همون بهتر که کشف نشده باقی بمونه دیی:

دومین حرکت نادر! پختن فلافل بود البته بگما همه ی کاراش رو من کردما فقط آبجی دختریم !!! سرخشون کرد ... هر چقدر بهش میگم این کار منه همه ی زحمتاش با من بوده میگه بگو ببینم دقیقا چه زحمتی کشید؟!! اولا که فلافل پختن پیشنهاد من بود دوما من نخود خیس کردم سوما من پیاز رنده کردم چشام سوخت چهارما موادش رو من قاطی کردم آخرش تو اومدی سرخ کردی ... حالا با این تعریف ها من فلافل پختم یا تو ؟؟!!! هیچی دیگه یه چشم غره بهم رفت اما خب بازم من پختم شما هم بگین دختریم !!! فلافل پخته بود دییی:


عکس توسط دختریم شهریوری حذف شد ...

زیر عکسی: 

بعد از n ساعت یه گل درست کردن به ذهنم رسید که آخرش آبجی دختریم!!! اومد با سس دره کشید کنار فلافل ها و کلا خراب کرد عصن هنر و خلاقیت داره ازمون می باره خخخخ ...

سومین حرکت نادر! این یکی واقعن حرکته ها ... من کیک پختم اونم اولین بار در تمام عمرم !!

البته بازم با آبجی دختریم!!! پختیم که این بار کاملا عملی مشترک طور بود و کلا یه کارایی کردیم فقط شانس آوردیم که قابل خوردن شده بود ... البته به نظر خودمون که خیلیم خوشمزه بود که بقیه هم گفتن خوب شدها عصن مگه میتونن بگن خوب نشده اون همه زحمت کشیدیم از خودمون دستور العمل درآوردیم ^ـ^ 


عکس توسط دختریم شهریوری حذف شد ...

زیر عکسی:

اونجا هایی که سیاه شده نسوخته ها اونا کاکائوئه میخواستیم گل بکشیما اما من کاکائو رو هر جوری که دلم میخواست ریختم اونجوری شد البته آبجی دختریم!!! خودش گفت وگرنه من که تقصیری ندارم خخخ ... چون توی ماهیتابه رژیمی پختیم اون یکی طرفشون اونجوری خط خط شده ... دیگه شما زمینه ی عکس رو درنظر نگیرین روی میز گذاشتم تصویر خودم افتاد روی کابینت گذاشتم نور افتاد خلاصه آخرش گرفتم دستم که قالی آشپز خونه افتاد :/


+ عصن هر وقت این عکسا رو میبینم میفهمم چه استعداد و هنری دارم من ... میگن از هر انگشتش ده تا هنر میریزه راجبم صدق میکنه البته ها از هر پنج تا انگشت یه هنر دییییییی: