14. فردا آبجی دختریم !!! میره ... همش میگه دختریم !!! من برم دلت برام تنگ میشه مگه نه ؟! میگم نه دیییی: با اینکه بهش ضد حال میزنم اما هر دو مون خوب میدونیم که دلمون واسه ی همدیگه تنگ میشه ...

15. امروز از طرف یکی از همکلاسی های قدیمی یه کارت عروسی به دستم رسید  که تا یه مدت تو شک بودم ... هاجر زنگ زده میگه به تو هم کارت دادن ؟! میگم آره اما این کی عقد کرد که الان عروسیشه ؟؟!!! ... ناموسا و وجدانا اگه قراره عروسی کنین حداقل قبلش بگین که یهویی با دیدن کارت عروسیتون هنگ نکنیم ... مرسی اه یا اه مرسی :|

16. برای روز شنبه استرس دارم خیلی زیاد ... ای کاش یه جوری بشه که نشه و اتفاقی نیفته ...

17. خدا رو شکر شهریور تموم شد و اتفاق بدی که میترسیدم تا حدودی اتفاق نیفتاد ...

18. جواب انتخاب رشته ها اومده و شنیدم که چند نفری دبیری قبول شدن ... واقعن موندم اونا قراره چجوری تو مدرسه درس بدن ؟!!! ای کاش میرفتن رشته ای که در حد خودشون بود ... نه حرفه ای که فقط درست کاری و مهارت میخواد ... هعیییی ...