داشتم عربی میخوندم و همش حرص میخوردم که چرا یادم نمیمونه؟!! یهو یاد اون روز تو خوابگاه افتادم که اوشون با آبجی دختریم !!! راجب درس و نمره حرف میزد و همش میگفت من حفظیاتم قویه و این صوبتا ... تو دلم گفتم خوش بحالش همه ی درساش رو 20 میگیره چقدرم خوب حفظیاتش قویه یه بار بخونه کافیه ... یهو گفت تاریخ پارچه رو تابستون ترم قبل دو بار پی دی اف جزوه ی استاد رو خوندم دو بارم شب امتحان oـO 
حالا با این که چند دور طول ترم خونده کاری ندارم فقط میگم اگه منم این مدلی بخونم تو کنکور به جای 48 % میتونم 100 بزنم عایا ؟؟!!!

اونقدرم رو اعصاب بودآ همش میگفت ذهنم خوب حافظم عالیه ... ایششش ... بابا این همه که تو می خونی من بودم 20 که هیچی 21 میگرفتم ... خیلی حرف میزد خییلییییییی ... به آبجی دختریم !!! میگم دیگه نبینم بهم بگی دختریم !!! کم حرف بزن دیی:

+ یادش بخیر شب امتحان فقط یه بار کتاب رو میخوندم بعضی وقتا هم کامل نمیخوندم اما همیشه 19 یا 18 میگرفتم هعییی ... البته هیچ وقت واسه ی نمره نخوندم :))


++ چرا عربی اینقدر مزخرف طوره ؟!!