مدتی بود که همش نت خونمون تموم میشد هی گردن این و اون مینداختیم و کلی هم حرص میخوردیم که چرا تند تند داره تموم میشه ... دو ماه قبل برادر دختریم دو !!! صد گیگ ترافیک خرید که توی یه هفته 50 گیگ مونده بود که اون 50 تا هم تو دو هفته تموم شد ...

خلاصه چند روز قبل همه چی رو کنار هم گذاشتیم و فهمیدیم که ای بابا رمزمون رو هک کردن :| خدا ازشون نگذره چقدر حرص خوردیم ... فقط اون یه هفته ای که اشتراکمون تموم شده بود نمیدونم اون بنده خدا چقدر عذاب کشده عخییی ... هر جا پیداش کنم 17 بار سرش رو به دیوار میکوبم :|

امروز صبح داشتم به هاجر زنگ میزدم یه عدد رو اشتباهی زدم هیچی دیگه مثل اینکه خانومه شمالی بود ازش عذر خواهی کردم برگشته با یه لحجه ی غلیظ شمالی بهم میگه دیگه اشتباه نگیر و یه چیزاییم گفت نفهمیدم منم گفتم چشم خداحافظ ... بنده خدا پشت خط دیگه صداش درنیومد دیی: ... یعنی در این حد دختر خوبیم بعــــله :)


+ چقدر شروع ماه محرم امسال غریب و دلگیره ... التماس  دعا ...