خواب بدی دیدم ...
خواب دیدم که  از طرفی که دوستش ندارم تو خطر افتادم ... همه ی کاینات دست به دست هم دادند و  به تلافی چیزی که قبولش نکردم و چیزی که نتونستم بدستش بیارم عذابم میدادند ... یه عذاب سخت ... اونقدر حجم این عذاب زیاد بود که تا الان حالم بده !
+ الهـــی ... به حرمت آن نام که تو خوانی و به حرمت آن صفت که تو چنانی، دریاب که می توانی ...
خواجه عبدالله انصاری

1395.11.4