دوباره برگشتم به نقطه ی اول ... اما تا کی ؟!

چشم انتظار برگشتش هستم ... اما امیدوارم خیلی زود این انتظار تموم بشه ...


+ من اینجا حالم بده ) :

+ فلانی همش کپی میکنه و از اسم و هویتم سوء استفاده میکنه :|