خیلی وقته نبودم و هیچی ننوشتم از کجا شروع کنم؟! چقدر سخته :|+ به این فکر میکنم که ای کاش یه دوستی باشه که جهت فکر سیاسیش مثل من باشه فقط باهاش حرف بزنم !!!