یه آقایی سکته ی قلبی کرد و بعد از تایید مرگ دفنش کردند و چند روز قبل همه می گفتند که از توی همون قبر صدا هایی به گوش میرسه! نه تنها خانواده ی همون آقا بلکه چند نفر هم شنیده شدن اون صدا رو تایید کردند اما برادر متوفی اجازه ی باز کردن قبر رو به هیچ کس نداد و گفت ما براش مراسم گرفتیم اگه الان از قبر بیرون بیاریم مردم بهمون می خندند ! 

+ حالا دیگه هیچ صدایی از قبر بیرون نمیاد مثل اینکه واقعا مرده ...

+ بازم حرف مردم !!!