از بچه ها شنیدم کنکور امسال وحشتناک رتبه داده تو سایت قلم چی هم نگاه کردم دیدم واقعا وحشتناک بوده! این دیگه چه وضعیتیه که بچه ها توش گیر کردن ؟! 


+ اینجا کسی کنکور نیست؟! دوستایی که آزمون دادین نتایجتون چطوری بود؟! 
+ تفاوت مازاد و پردیس چیه؟! مازاد دانشگاه آزاد چقدر گرون درمیاد در حد همون پردیس هست یابیشتر؟؟؟