نتایج کنکور لعنتی :|

از بچه ها شنیدم کنکور امسال وحشتناک رتبه داده تو سایت قلم چی هم نگاه کردم دیدم واقعا وحشتناک بوده! این دیگه چه وضعیتیه که بچه ها توش گیر کردن ؟! 


+ اینجا کسی کنکور نیست؟! دوستایی که آزمون دادین نتایجتون چطوری بود؟! 
+ تفاوت مازاد و پردیس چیه؟! مازاد دانشگاه آزاد چقدر گرون درمیاد در حد همون پردیس هست یابیشتر؟؟؟
  • دختریم !

زنده بود، مرد، زنده شد و کشتنش !!!

یه آقایی سکته ی قلبی کرد و بعد از تایید مرگ دفنش کردند و چند روز قبل همه می گفتند که از توی همون قبر صدا هایی به گوش میرسه! نه تنها خانواده ی همون آقا بلکه چند نفر هم شنیده شدن اون صدا رو تایید کردند اما برادر متوفی اجازه ی باز کردن قبر رو به هیچ کس نداد و گفت ما براش مراسم گرفتیم اگه الان از قبر بیرون بیاریم مردم بهمون می خندند ! 

+ حالا دیگه هیچ صدایی از قبر بیرون نمیاد مثل اینکه واقعا مرده ...

+ بازم حرف مردم !!!

  • دختریم !

:)

خیلی وقته نبودم و هیچی ننوشتم از کجا شروع کنم؟! چقدر سخته :|+ به این فکر میکنم که ای کاش یه دوستی باشه که جهت فکر سیاسیش مثل من باشه فقط باهاش حرف بزنم !!!

  • دختریم !

Happy Birthday


یه سی شهریور دیگه هم گذشت و نوزدهمین شمع هم خاموش شد ...30/06/1396

  • دختریم !

گاهی گفتنش هزار بار هم کم است |:

مدتی بود که به گلبرگ های آبی و بنفش رنگ و خشک شده ی گل گاوزبونی که توی دستم بود نگاه میکردم و بالاخره رضایت دادم و ریختمش توی قوری شیشه ای و به تصویر کج و معوج خودم روی قوری شیشه ای زل زدم. نمیدونم چقدر گذشته بود که متوجه شدم دیگه اثری از اون گلبرگ های خوش رنگ و آب جوشیده ای که تا حدودی بهم اجازه میداد خودمو ببینم نیست ... 

با یه لیوان جوشیده ی گل گاوزبون برگشتم اتاق و به برگه هایی که باید براساس سر فصل و جدول و آمار و ارقام مرتب میشدن نگاه کردم و با خودم گفتم: بسته باد دهانی که بی موقع باز شود ...


+ خستگی و اعصاب خراب ادامه دارد :|

  • دختریم !
ای نم نم باران چه خبر آن سوی پرچین / از مزرعه ی گندم و صحرایُ پر از چین/ ای کاش که صد تکّه شوی ای دل خونین / بر جامه ی من بوی تو جا مانده پرچین ...